Weblog

MANTENIMENTS SOFTWARE

des. 29, 2010

El nostre objectiu en el camp del software és garantir que les aplicacions es vagin adaptant a les necessitats de l'ususari a mida que va coneixent l'aplicació i li van sorgint dubtes, consultes, i noves necessitats desconegudes fins llavors. Per això creiem que la millor manera perque l'usuari es senti ben atès, és per manteniments software, per poder així transmetre aquestes dubtes, consultes i necessitats al nostre departament de suport, i que aquest li pugui reoldre de manera remota o assistencial.

Aquests manteniments variaran com sempre, segons les necessitats dels clients. De manera general, es pot dir que els diferents manteniments poden ser:

  • Manteniment d'ofimàtica: Permet resoldre consultes sobre aplicacions d'ofimàtica.
  • Manteniment del programa de gestió o qualsevol altre programa estàndar: Resoldre consultes, dubtes, instal·lació d'actualitzacions del programa, de noves versions etc.
  • Manteniment de programació: Nombre d'hores concretes de programació de millores a mida que desitja el client de la seva aplicació.
Categories: Software, Manteniments