Weblog

PROVADA EXPERIÈNCIA EN INSTAL·LACIONS

des. 29, 2010

Avui dia, és bàsic que les instel·lacions informàtiques d'una empresa siguin modernes i ben fetes pel bon funcionament d'aquesta. Això implica tot un conjunt:

Correcta configuració dels PC's.

Correcta configuració d'una xarxa, del seu servidor i cablejat.

Xarxes certificades.

Instal·lació i configuració correcta d'antenes WIFI.

Connexió a internet sense talls ni errors.

Còpies de seguretat diàries.

Correcta instal·lació total d'una sala d'informàtica: armari de servidors, cablejat, veu i dades, servidors dedicats, refrigeració de la sala etc.

Categories: Sistemes hardware