Weblog

DIFERENTS MANERES DE FINANÇAR LES TIC

des. 29, 2010

En cas de voler fer una inversió gran existeixen diferents maneres de finançar aquesta inversió en TIC. L'assessorem sobre les diferents opcions que existeixen i que bàsicament són dos:

Rènting tecnològic: Un rènting permet a qualsevol empresa o autònom, llogar un material tecnològic a l'entitat financera durant un plaç de temps estipulat. Cada mes, es paga una quota a l'entitat financera que dóna dret a l'ús del material. Característiques:

  • El material es pot deduir fiscalment com un lloguer.
  • Permet la renovació tecnològica: Quan venç el termini, l'empresa financera es queda el material, i es fa una renovació tecnològica, és a dir, un nou rènting amb un material nou, o bé pagant un remanent a aquesta empresa, el material que ja comença a ser obsolet passa a ser propi.
  • No hi ha demborsament inicial.
  • En cas de tenir contractat amb la quota el manteniment del material, l'empresa financera es fa càrrec de les possibles avaries.

Préstec ICO (Institut de Crèdit Oficial): Cada any el govern destina una partida de diners a préstecs ICO, destinats a empreses i autònoms amb l'objectiu de potenciar el finançament a les empreses.

Característiques:

  • Hi ha diferents tipus d'ICO segons la inversió que es vulgui fer..
  • Interessos molt baixos.
  • No hi ha comissió d'apertura ni d'estudi.
  • Un cop s'acaben els fons destinats a aquell any, no n'hi torna a haver-hi fins l'any següent.
  • S'ha de gestionar amb l'entitat bancària, que és qui té l'última paraula.
  • Més informació: www.ico.es